Навчально-методична продукція кафедри.


За  останні роки викладачами кафедри підготовлені та опубліковані такі навчальні посібники.

№ з/пП.І.Б. автора, співавторівНазва виданняВидавництвоРік видання
1.Боднар С. В.Business documentation: навчальний                        посібник для студентів старшихкурсів та магістратуриОдеса :    ПДПУ            ім. К.Д.Ушинського, 2010. 88 с.2010
2.Тінгаєв О. А., Іванченко Є. А.Економіко- математичне моделювання: навчальний посібник.Одеса: Полиграф, граф, 2010.   276   с. гриф   Мін Освіти №1.4/18-Г-71     від 10.01.09.2011
3.Боднар С. В., Бершадська Н. С.Discourse in Language Teaching: спецкурсОдеса:     ПНПУ                ім. К. Д. Ушинського, 2011. 80 с.2011
4. Тінгаєв О. А., Редунова Ю. Ф., Шрамко О. О.Інформатика: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностейУкр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі, Одеський ін.-т   фінансів.Одеса:  Поліграф,2011. 255 с.2011
5.Боднар С. В., Русалкіна Л. Г.Навчання англомовногоділового спілкування студентів немовних спеціальностей: навчальний посібникОдеса :    Одеський національний медичний університетт,  2012.232 с.2012
6.Мушинська Н. С.Засоби активізації компетентності саморозвитку майбутніх економістів у процесі професійноїпідготовки: навчальний посібникОдеса : Елтон, 2012. 328 с.2012
7.Мушинська Н. С.Науково-теоретичні засади формування компетентності саморозвитку май- бутніх економістів:навчальний посібникОдеса : Елтон, 2012. 184 с.2012
8.Боднар С. В., Бачинська Н. Я.Англійській фольклор як засіб формування соціокультурної компетенції студентів: навчальний посібникОдеса :  Освіта України, 2013. 324 с.– з грифом МОН України (Лист № 1/11-12172    від30.07.13)2013
9.Тінгаєв О. А., Іванченко Є. А.Економетрика: навчальний посібникОдеса:  Освіта України, 2013. 160 с. Гриф МінОсвіти№1/11-19461 від 18.12.122013
10.Боднар С. В., Мушинська Н. С.English in the business sphere  ofcommunication (для студентів 2-их курсів економічних спеціальностей): навчальний посібникОдеса :     Освіта України, 2014. 320 с.– з грифом МОН України (Лист № 1/11-4592    від31.03.14)2014
11.Тингаев А. А., Грабовская Р. Г.Геометрические методы в качествен- ной теории дифферен- циальных                    уравнений:монографіяLambert   Academic Publishing.- Saarbrüken, Deutschland, 2014.190 p.2014
12.Боднар С. В., Стрельченко О.Є.Professional English in Use: навчальний посібник   для студентів    3-их курсів економічних спеціальностейОдеса:   Освіта України,  2015.204 с.2015
13.Мартинова Р.Ю. Глушко Т. В.Learn to read  English newspapers: навчальний посібник   для студентів    3-их курсівОдеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015.200 с.2015
14.Беньковська Н. Б.Формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи: навчальний посібникОдеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015.154 с.2015
15.Боднар С. В., Мушинська Н. С.English in the business sphere    ofcommunication: нав- чальний посібник для студентів 2 курсу економічних спеціаль-ностей (2-ге видання, переробл. та допов.).Одеса:   Освіта України, 2016.344 с.2016
16Боднар С. В., Мушинська Н. С. Беньковська Н. Б.Глушко Т. В.
Стрельникова І.Ю.
First Steps in Business English for Economistsнавчальний   посібник для  студентів  1 курсу економічних спеціальностей Одеса: ОсвітаУкраїни, 2017. 345с.2017
   
17.Боднар С. В., Мушинська Н. С. Беньковська Н. Б. Глушко Т. В. Стрельникова І.Ю.First Steps in Business English for Economists: навчальний посібник для    самостійної роботи   студентів економічних спеціальностей молодших курсівОдеса: ОТЕІ, 2018.100 с.2018
18.Беньковська Н. Б.Шляхи формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи у процесі  фахової підготовки:МонографіяОдеса : Видавець Букаєв ВадимВікторович, 2018.180 c.2018
19.Мартинова Р.Ю. Боднар С. В.English for advanced learners. навчальний посібник для тих, хто має базові знання занглійської мовиОдеса : «Освіта України», 2018. 220 с.2018
20.Тінгаєв О.А., Іванченко Є.А., Мельничук В.С.Вища та прикладна математика. Частина 1: навчальний посіб-ник.Одеса: «Букаев», 2018. 240 с.2018
21.Тінгаєв О.А., Іванченко Є.А., Мельничук В.С.Вища та прикладна математика. Частина 2: навчальний посіб-ник.Одеса: «Букаев», 2018. 178 с.2018
22.Боднар С. В., Мушинська Н. С. Беньковська Н. Б. Глушко Т. В. Стрельникова І.Ю.English in the business sphere ofcommunication: навчальний  посібник для  самостійної роботи  студентів економічних с пеціальностейОдеса: ОТЕІ, 2019.104 с.2019
23.Мартинова Р.Ю. Боднар С. В.Зміст  навчання англійської  мови відповідно  до  рівня “B2” загально- європейських рекомендацій з мовної освітиОдеса: ОсвітаУкраїни, 2019. 198с.2019