Відділ кадрів


Відділ кадрів – самостійний структурний підрозділ Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, який здійснює роботу з кадрами і реалізує кадрове забезпечення з метою успішного виконання завдань з підготовки висококваліфікованих фахівців.

Основні функції:

Оформляє кадрові рішення директора інституту

Готує проекти наказів по особовому складу

Забезпечує своєчасну підготовку документів у зв’язку з призначенням на посаду, звільненням з посади і звільненням (відрахуванням) особового складу інституту, присвоєнням спеціальних звань.

Веде особисті справи працівників інституту та студентів, які навчаються за очною формою; трудові книжки особового складу інституту та забезпечує їх збереження.

Організовує і забезпечує проведення атестації особового складу інституту, бере участь в комісіях, пов’язаних з оцінкою професійного рівня підготовки кадрів (атестаційних, кваліфікаційних, конкурсних).

Проводить перевірку документів і відомостей, що подаються громадянами при надходженні на роботу в інститут.

Забезпечує дотримання штатної дисципліни працівників .

Проводить роботу з бронювання та військового обліку громадян, які перебувають в запасі і що працюють та студентів, які навчаються в інституті.

Формує кадровий резерв інституту і організовує з ним роботу.

Відділ кадрів ОТЕІ КНТЕУ тісно співпрацює з старшим інспектором з кадрів  ОФЕК КНТЕУ.

Юрєва Людмила Ананіївна – старший інспектор кадрів

 

Вежновець Ольга Володимирівна – провідний фахівець з кадрів

Моб. 098-89-96-033

Роб. (048)715-44-10

 

  Подмазко Наталія Едуардівна – архіваріус

Бєлоусова Інна Вікторівна – провідний фахівець(юрисконсульт)