Вступ 2021


Умови прийому до закладів вищої освіти у 2021 році

Правила прийому ОТЕІ КНТЕУ в 2021р.

Додаток 1. Перелiк наказiв державних замовникiв вступу 2021

Додаток 2. Перелiк предметiв та спецiал ностей для вступу на ОПС Молодший бакалавр до ОТЕI КНТЕУ у 2021 р.

Додаток 3. Перелiк предметiв та спецiалностей для вступу на ОС Бакалавр на основi повної загалної середної освiти до ОТЕI КНТЕУ в 2021 р.

Додаток 4. Вступ за iншою спецiалнiстю – вступнi випробування та спецiалностi в ОТЕI КНТЕУ у 2021 р.

Додаток 5. Таблиця переведення середнього балу документа про ПЗСО на вступ 2021 р.

Додаток 6. Матерiали розробки технiчного завдання для адресного розмiщення державного замовлення вступу 2021 р.

Таблиця 1. Перелiк спецiалностей лiцензованi обсяги та строки навчання в ОТЕI КНТЕУ у 2021 роцi.

Таблиця 2. Перелiк вступних випробуван та спеціальностейна ОС Бакалавр на основі Молодшого спеціаліста, Молодшого бакалавр, Фахового молодшого бакалавра в ОТЕІ КНТЕУ у 2021 році

Таблиця 3. Перелiк спецiалностей та вступних випробуван на ОС Магiстр в ОТЕI КНТЕУ у 2021 роцi.

Таблиця 4. Перелiк конкурсних пропозицiй в ОТЕI КНТЕУ у 2021 році

Лайфхаки для вступників