Бібіліотека


Бібліотека Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ заснована 11 січня 1945 року, як структурний підрозділ фінансово-економічного технікуму. Його життєдіяльність тісно пов’язана з усіма етапами життя і розвитку навчального закладу.

У 1949 році  – Одеський фінансово-кредитний технікум.

З 26 березня 1993 року техніку перетворено у коледж.

13 липня 2004 року на базі коледжу створено Одеську філію Українського державного університету економіки і фінансів та перейменовано в Одеський інститут фінансів УДУФМТ.

У 2016 році Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі реорганізовано в Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2000 року бібліотеку очолює Горковенко Тетяна Володимирівна працівник з 30-тирічним бібліотечним стажем.

Бібліотека має професійний, дружній колектив: бібліограф І категорії Льовкіна Р.К., провідний бібліотекар Звєрєва Н.І., бібліотекарі Смірнова Л.В., Глумова Т.М.

Бібліотека інституту є навчальним, науковим, культурно-освітнім та інформаційним підрозділом вузу. Головне завдання – задовольнити навчальні та наукові запити викладачів та студентів.

В умовах зростання наукової складової у підготовці сучасних висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців особливу роль відіграє бібліотека інституту, яка є науковим, інформаційно-навчальним, культурно-освітнім структурним підрозділом інституту.

Бібліотека інституту має читальний зал, книгосховище, службові приміщення загальною площею 178 м2, кількість посадкових місць для відвідувачів читального залу – 80, у гуртожитку – 50 місць.

Фонд бібліотеки складає 60645 екземплярів та формується відповідно до профілю інституту та інформаційних потреб читачів: студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, співробітників вузу. Якісна підготовка грамотних спеціалістів потребує всебічного інформаційного забезпечення викладачів та студентів. Враховуючи це, бібліотека комплектується найновішими виданнями з питань економіки і фінансів, менеджменту і бізнесу, інформаційних систем і технологій, правничою та суспільно-політичною літературою. Постійно поповнюється книжковий фонд, фонд періодичних видань, методичних та інформаційних матеріалів.

Щоб укомплектувати бібліотеку, яка відповідала б вимогам і потребам читачів, бібліотека постійно співпрацює з кафедрами інституту. Кафедри звертаються до бібліотеки з замовленнями, а бібліотека, в свою чергу, інформує кафедри про літературу, яку пропонують видавничі та книготорговельні організації.

Комп`ютеризація та інформатизація освітнього процесу залишається одним із пріоритетних напрямів розвитку інституту. В бібліотеці здійснюється робота по користуванню глобальною системою INTERNET та для зручності користувачів бібліотеки в читальних залах працює зона відкритого доступу WI-FI.

Співробітники бібліотеки завжди готові надати Вам інформацію та ресурси, допомогти в організації Вашого навчання.