XIX Всеукраїнська студентська науково-практична конференція іноземною мовою


Участь в XIX Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції іноземною мовою

«SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE XXI CENTURY»

Студентки 4 курсу групи ОА 2015 Кулаксиз Н., Бааджи Ю. взяли участь у XIX Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE XXI CENTURY» (Наука та техніка ХХІ століття), яка відбулася 29 листопада 2018 року в м. Київ в Національному Технічному Університеті України “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”.

Метою проведення конференції було залучення студентів до наукової діяльності, обмін знаннями та досвідом, визначення інноваційних тенденцій та перспектив розвитку у науці та техніці, актуалізація знань з іноземної мови.

Студентки представили доклад іноземною мовою в секції “Natural sciences” на тему “PROBLEMS OF FINANCIAL SAFETY IN ACCOUNTING SCIENCE” (керівник – к.пед.н., проф. Боднар С.В.), який було опубліковано в збірнику студентських наукових робіт. Учасників конференції нагородили сертифікатами за участь у студентській науковій роботі.

Бажаємо подальших успіхів!

Збірник конференції