30 листопада 2018 року відбулася студентська наукова конференція


Доброю традицією кафедри фінансів, банківської справи та страхування стало проведення наукових заходів за податковою тематикою. 30 листопада 2018 року відбулася студентська наукова конференція на тему «Проблеми податкової політики України та напрями її вдосконалення в контексті зарубіжного досвіду».

Під час конференції було обговорено актуальні проблеми сучасної податкової політики, здійснено пошук шляхів їх подолання та розглянуто можливості застосування позитивного зарубіжного досвіду в національному податковому середовищі.

Учасників наукової конференції привітали: заступник директора з навчальної роботи Сергієнко Л.К., кандидати економічних наук, доценти кафедри Борзенкова О.Д. та Князькова В.Я. Виступаючі відмітили, наскільки важливим є факт проведення подібних наукових заходів в стінах нашого закладу, адже вони сприяють глибшому розумінню та засвоєнню студентами отриманих знань і застосуванню їх в науковій діяльності.

Молоді дослідники підняли ряд актуальних наукових питань, серед яких: стан сучасної податкової системи; тенденції розвитку податкової політики на сучасному етапі розвитку економіки; проблеми оподаткування малого бізнесу; роль місцевого оподаткування в забезпеченні доходів місцевих бюджетів; особливості оподаткування в Швеції, Французькій Республіці, США, Канаді, Австралії та можливості апробації зарубіжного досвіду при проведенні національних податкових реформ.

Неофіційна частина конференції включала визначення найкращого виступу та нагородження переможця. Їм став студент І курсу магістратури Попазов Вадим, який досліджував вплив податкової політики на розвиток малого бізнесу в Україні.

Організаційний комітет щиро дякує викладачам та студентам за активну участь у роботі конференції.