Інформаційне та навчально-методичне забезпечення


БАКАЛАВР галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 6.03509 “Облік і аудит”

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності  

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

 БАКАЛАВР галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 6.03508 “Фінанси і кредит”

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування»

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування» 

 

МАГІСТР

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування»

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування»