Фінансово-обліковий факультет


Декан факультету

Продан Тетяна Яківна, кандидат економічних наук

Тел.: +380 (48) 740-51-17

 

Тетяна Яківна Продан закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (1989 р.), очолює фінансово-обліковий факультет з 2016 року. Під її керівництвом факультет здійснює фундаментальну підготовку та готує висококваліфікованих фахівців для органів фінансової системи, страхових та банківських установ, державної податкової адміністрації, підприємств різних форм власності.

 

Фінансування підготовки фахівців:

 • за рахунок коштів державного бюджету України (державне замовлення);
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контрактна основа).

Освітній ступінь підготовки фахівців:

 • бакалавр;
 • магістр.

Форма навчання:

 • денна;
 • заочна.

БАКАЛАВР:

 • Денна форма навчання
 • – 071 Облік і оподаткування
 • – 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • – 051 «Економіка»
 • – 073 «Менеджмент»
 • Заочна форма навчання
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Термін навчання:

 • денна форма – 3 роки 10 місяців (на базі повної загальної середньої освіти); 1 рок 10 місяців (на основі ступеня «Молодший спеціаліст»)
 • заочна форма – 4 роки 6 місяців (на базі повної загальної середньої освіти); 2 роки 6 місяців (на основі ступеня «Молодший спеціаліст»)

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація: «Державні фінанси»)

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

(спеціалізація: «Облік і оподаткування»)

МАГІСТР:

 • Денна форма навчання

– 071 Облік і оподаткування

– 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Термін навчання:

денна форма – 1 рік 4 місяці (на основі освітнього ступеня «Бакалавр»);

 

Випускники спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  отримують кваліфікацію:

 • бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування;
 • магістр з фінансів, банківської справи та страхування.

Випускники спеціальності 071 «Облік і оподаткування» отримують кваліфікацію:

 • бакалавр з обліку і оподаткування;
 • магістр з обліку і оподаткування.

За результатами підготовки випускники мають право працювати

 • в державних установах фінансової системи України, на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності, а саме:
 • у системі Міністерства фінансів України; Державної казначейської служби України; Державної фіскальної служби України; Державної аудиторської служби України;
 • у планово-економічній, організаційно-управлінській та науково-дослідній сферах;
 • керівниками та спеціалістами підприємств різних форм власності;

спеціалістами у спеціалізованих факторингових, лізингових, інвестиційних компаніях, ріелторських, брокерсько-дилерських, банківських та інших державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку.

 

До складу факультету входять 6 кафедр:

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування – випускова зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією: «Державні фінанси»

Кафедра обліку і оподаткування – випускова зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за спеціалізацією: «Облік і оподаткування»

Кафедра прикладної економіки – випускова зі спеціальностей:

073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент організацій»;

051 «Економіка» за спеціалізацією «Економіка підприємства»

Кафедра гуманітарно-природничих дисциплін,

Кафедра іноземних мов.

Навчання на факультеті проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. При кафедрах діють комп’ютерні класи, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп’ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet.

Співробітники

                             

Самедова

Світлана Юріївна

Методист вищої категорії заочної форми навчання

Мартиненко

Марина Геннадіївна

Методист ІІ категорії

Хитрук

Оксана Сергіївна

Секретар-друкарка