Фінансово-обліковий факультет


Освітній ступінь підготовки фахівців:

  • бакалавр;
  • магістр.

Форма навчання:

  • денна;
  • заочна.

Фінансування підготовки фахівців:

  • за рахунок коштів державного бюджету України (державне замовлення);
  • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контрактна основа).

Освітній ступінь БАКАЛАВР:

  • Денна та заочна форми навчання
  • – 071 Облік і оподаткування
  • – 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • – 051 «Економіка»
  • – 073 «Менеджмент»
  • – 035 «Філологія»

Термін навчання:

  • Денна форми – 3 роки 10 місяців (на базі повної загальної середньої освіти); 1 рік 10 місяців (на основі ступеня «Молодший спеціаліст»)
  • заочна форми – 4 роки 6 місяців (на базі повної загальної середньої освіти); 2 роки6 місяців (на основі ступеня «Молодший спеціаліст»)

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», (спеціалізація: «Державні фінанси»)

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», (спеціалізація: «Облік і оподаткування», «Податкове та митне адміністрування»)

Спеціальність: 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Готельний і ресторанний менеджмент»)

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка», (спеціалізація «Економіка підприємства», «Економіка бізнесу»

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 035 «Філологія», (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Освітній ступінь МАГІСТР:

  • Денна форма навчання

– 071 Облік і оподаткування

– 072 Фінанси, банківська справа та страхування

  • Заочна форма навчання

– 071 Облік і оподаткування

Термін навчання:

Денната заочна форми навчання – 1 рік 4 місяця (на основі освітнього ступеня «Бакалавр»).

Кваліфікація:

Випускники спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» отримують

кваліфікацію:

  • бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування;
  • магістр з фінансів, банківської справи та страхування.

Випускники спеціальності 071 «Облік і оподаткування» отримують кваліфікацію:

  • бакалавр з обліку і оподаткування;
  • магістр з обліку і оподаткування.

Випускники спеціальності 073 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Готельний і ресторанний менеджмент») отримують кваліфікацію:

  • бакалавр з менеджменту спеціалізація «Готельний і ресторанний менеджмент»;

Випускники спеціальності 051 «Економіка» » отримують кваліфікацію:

  • бакалавр з спеціальності «Економіка», спеціалізація «Економіка підприємств», з  спеціальності «Економіка», спеціалізація «Економіка бізнесу»

Випускники спеціальності 035 «Філологія» » отримують кваліфікацію:

  • бакалавр з спеціальності «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

За результатами підготовки випускники мають право працювати

  • в державних установах фінансової системи України, на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності, а саме:
  • у системі Міністерства фінансів України; Державної казначейської служби України; Державної фіскальної служби України; Державної аудиторської служби України;
  • у планово-економічній, організаційно-управлінській та науково-дослідній сферах;
  • керівниками та спеціалістами підприємств різних форм власності;
  • спеціалістами у спеціалізованих факторингових, лізингових, інвестиційних компаніях, рієлторських, брокерсько-дилерських, банківських та інших державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку;
  • у міжнародних професійних організаціях, громадських організаціях, виробництві фільмів; в освітянській діяльності; політичних організаціях; в допоміжній діяльності в сфері державного управління; підтримці інформаційних та культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер у дипломатичному та консульському представництві в зарубіжних країнах;
  • менеджерами (управителями) в готелях та інших місцях розміщення, в закладах ресторанного господарства, ресторану та кафе (бару, їдальні),на підприємствах, які готують та постачають готові страви;
  • професіоналами в галузі готельної та ресторанної справи;
  • фахівцями із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.), із готельної справи,  із ресторанної справи,  з готельного обслуговування,  із конференц-сервісу, із організації дозвілля;
  • консультантами з подорожей та організаторами подорожей,організаторами туристичної і готельної діяльності.

До складу факультету входять 3кафедри:

– Кафедра фінансів, банківської справи та страхування – випускова зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією: «Державні фінанси»

– Кафедра економіки, обліку і менеджменту – випускова зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за спеціалізацією: «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент організацій»;051 «Економіка» за спеціалізацією «Економіка підприємства»

– Кафедра іноземних мов і гуманітарних дисциплін– випускова  зі з  спеціальності «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Навчання на факультеті проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. При кафедрах діють комп’ютерні класи, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп’ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet.