Публікація монографії викладачів ОТЕІ в країні Європейського Союзу


Професорсько-викладацький склад Одеського торговельно-економічного інституту, завідувач кафедри прикладної економіки д.е.н. Коваль В.В., завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту д.е.н. Слободянюк О.В., приймали участь у Міжнародних наукових дослідженнях з питань розвитку національної економіки та становленню національного  права в умовах європейської інтеграції. Зокрема, в рамках двосторонньої угоди Одеського  торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету з Інститутом Європейської Інтеграції у 2018 році у м. Варшаві (Польща) надрукована європейським видавництвом BMT Erida Sp. z o.o. (Польща, Варшава), спільна міжнародна монографія «СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА», а також передбачена розсилка її примірників, що дало можливість авторам взяти участь в науковій праці, опублікованій в країні Європейського Союзу.