Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році