Студентська науково-практична конференція з іноземних мов


Студентська науково-практична конференція

з іноземних мов

«Ефективний міжкультурний дискурс: подолання мовних бар’єрів у контексті професійної діяльності»

(Effective intercultural discourse: overcoming language barriers in the context of professional activity)

21 квітня 2021 р. в Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ відбулася студентська науково-практична конференції з іноземних мов «Effective intercultural discourse: overcoming language barriers in the context of professional activity». У конференції взяли участь студенти I-IV курсів інституту та студенти Одеського фінансово-економічного коледжу і Підвенноукраїнського єврейського університету «Хабад-Одеса».

Конференція була присвячена формуванню в студентів уявлень щодо особливостей ведення бізнесу в різних культурах, особливостях проведення ділових перемовин в різних країнах світу, користування вербальними та невербальними засобами комунікації при спілкуванні з зарубіжними партнерами, володіння мовленнєвим етикетом.

Тематичними напрямами роботи конференції були:

  1. Standard communicative behavioral patterns in business.
  2. Cultural differences in business communication and the ways to overcome them.
  3. The importance of foreign languages for successful business.

Тези, підготовлені студентами, були інформативними, актуальними, пізнавальними і цікавими. У зв’язку з дистанційним навчанням здобувачів освіти конференція проводилася заочно.

Усі матеріали конференції опубліковано у збірнику тез студентських робіт, як свідоцтво наукової активності майбутніх фахівців. Електронний варіант збірнику доступний на сайті інституту, в розділі «Кафедра іноземних мов і гуманітарних дисциплін».

Щиро дякуємо за участь усім учасникам конференції!

Організатори конференції

(кафедра іноземних мов і гуманітарних дисциплін).