Студентам


Рейтинг студентів, які за результатами зимової сесії отримують стипендію 2019 – 2020

Рейтинг фінансово-облікового факультету за І семестр 2019-2020

Рейтинг успішності фінансово-облікового факультету І семестр 2018-2019

Графіки навчального процесу

Рейтинг успішності студентів фінансово-облікового факультету ІІ семестр 2017-2018 н.р

Рейтинг студентів, які за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії отримують стипендію

Рейтинг успішності фінансово-облікового факультету

Розклад зимової сесії 2017-2018 н.р.

Студентська Рада

Розклад іспитів на ІІ семестр 2018-2019 навчального року

Розклад занять на на І семестр 2019-2020 н.р.

Накази

Положення про порядок навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти в Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ

Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів ОТЕІ КНТЕУ

Етичний кодекс здобувача вищої освіти ОТЕІ КНТЕУ

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про оцінюювання  результатів навчання 12 09 2019