Студентам


Рейтинг студентів, які за результатами зимової заліково-екзаменаційїної сесії отримують стипендію 2018-2019

Рейтинг успішності фінансово-облікового факультету І семестр 2018-2019

Робочі графіки навчального процесу на 2018-2019 н.р.

Рейтинг успішності студентів фінансово-облікового факультету ІІ семестр 2017-2018 н.р

Рейтинг студентів, які за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії отримують стипендію

Рейтинг студентів, які за результатами зимової екзаменаційної сесії отримують стипендію

Рейтинг успішності фінансово-облікового факультету

Розклад зимової сесії 2017-2018 н.р.

Студентська Рада

Розклад іспитів на ІІ семестр 2018-2019 навчального року

Накази

Положення про порядок навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти в Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ

Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів ОТЕІ КНТЕУ

Етичний кодекс здобувача вищої освіти ОТЕІ КНТЕУ

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення