Студентам


Рейтинг студентів, які за результатами зимової сесії отримують стипендію 2019 – 2020

Рейтинг фінансово-облікового факультету за І семестр 2019-2020

Рейтинг студентів які за результатами зимової екзаменаційної сесії отримують стипендію 2020-2021

Рейтинг фінансово-облікового факультету за результатами І семестра 2020-2021

Графіки навчального процесу

Рейтинг успішності фінансово-облікового факультету

Студентська Рада

Склад Ради

Розклад занять на  І семестр 2019-2020 н.р.

Розклад занять на ІI семестр 2019-2020 н.р.

Накази


Етичний кодекс здобувача вищої освіти ОТЕІ КНТЕУ

Положення про організацію освітнього процесу в Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Одеському торговельно-економічносу інституті КНТЕУ

Положення про оцінюювання  результатів навчання студентів

Положення про порядок навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти в ОТЕІ КНТЕУ 

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів ОТЕІ КНТЕУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про студентський гуртожиток 2020р.