Склад ВР


СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

 1. Голова Вченої ради – Квач Я. П., доктор економічних наук, професор, директор Одеського торговельно-економічного інституту.
 2. Заступник Голови Вченої ради, Вчений секретар Сергієнко Л. К., кандидат економічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи.
 3. Боднар С. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов.
 4. Борзенкова О. Д., кандидат економічних наук, керівник навчально-методичного відділу.
 5. Гура О. Л., кандидат економічних наук, доцент, директор фінансово-економічного коледжу.
 6. Дроздова О. Г., кандидат економічних наук, доцент
 7. Кисса М О., Голова студентської ради.
 8. Князькова В. Я., кандидат економічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи.
 9. Коваль В. В., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри  економіки, обліку та менеджменту
 10. Мельничук Л. Ю., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
 11. Попова О. І., головний бухгалтер..
 12. Слободянюк О. В., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування..
 13. Чуркіна І. Є., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування