Склад ВР


СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

 

  1. Голова Вченої ради – Квач Я. П., доктор економічних наук, професор, директор Одеського торговельно-економічного інституту.
  2. Заступник Голови Вченої ради Сергієнко Л. К., кандидат економічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи.
  3. Вчений секретар – Беньковська Н. Б., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов.
  4. Боднар С. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов.
  5. Борзенкова О. Д., кандидат економічних наук, керівник навчально-методичного відділу.
  6. Бузько Т. О., заступник директора з адміністративно-навчальної та фінансово-господарської роботи.
  7. Гайдаржи О. Я., начальник відділу кадрів.
  8. Горковенко Т. В., завідувач бібліотеки.
  9. Грималюк А. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної економіки.
  10. Гура О. Л., кандидат економічних наук, доцент, директор фінансово-економічного коледжу.
  11. Дроздова О. Г., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування.
  12. Кавка І. В., Голова студентської ради.
  13. Князькова В. Я., кандидат економічних наук, доцент, керівник відділу практичного навчання, профорієнтації та молодіжної політики.
  14. Коваль В. В., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної економіки.
  15. Малишенко Л. О., кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарно-природничих дисциплін.
  16. Мельничук Л. Ю., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
  17. Попова О. І., головний бухгалтер.
  18. Продан Т. Я., кандидат економічних наук, декан фінансово-облікового факультету.
  19. Слободянюк О. В., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
  20. Терещенко О. М., Голова проф.спілки інституту, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
  21. Чуркіна І. Є., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування.