Публічна інформація


Звіт Директора

Звіт за 2016 рік

Звіт за 2017-2018 навчальні роки

Звіт за 2016-2017 навчальні роки

Звіт за 2018-2019 навчальні роки


Фінансова звітність

Звіт про використання та надходження коштів 2018

Звіт про використання та надходження коштів 2017

Кошторис на 2019 рік (стипендія)

Кошторис на 2019 рік (основний)

Зведений штатний розпис з 01.01.2019р

Кошторис 2018 р.

Кошторис 2018 р.

Зведений штатний розпис з 01.01.2018 р.

Кошторис 2017 р. (основний)

Кошторис 2017 р. (стипендія)

Кошторис 2201160 на 2016 р.

Звіт про використання та надходження коштів 2016. Додаток 4

Звіт про використання та надходження коштів 2016. Додаток 5

Зведений штатний розпис з 01 січня 2017 р.

Зведений штатний розпис з 01.09.2017 р.

Зведений штатний розпис 2016 рік


Нормативно-правова база

Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Одеському торговельно-економічносу інституті КНТЕУ

Правила внутрішнього розпорядку в Одеському торговельно-економічносу інституті КНТЕУ

Склад керівних органів Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Положення про фінансово-обліковий факультет Одеського торговельно-економічного інституті КНТЕУ

Положення про порядок видачі документів у Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ

Положення про порядок навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти в Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ

Положення про оцінювання результатів навчання в ОТЕІ КНТЕУ

Етичний кодекс здобувача вищої освіти ОТЕІ КНТЕУ

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у ОТЕІ КНТЕУ

Акт узгодження переліку спеціальностей

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про проведення практики студентів

Положення про відділ інформаційних технологій та технічних засобів навчання Одеського торговельно-економічного інституту

Положення про бібліотеку Одеського торговельно-економічного інституту

Положення про відділ кадрів Одеського торговельно-економічного інституту

Положення про планово-фінансовий відділ Одеського торговельно-економічного інституту

Положення про організацію освітнього процесу в Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про навчально-методичний відділ Одеського торговельно-економічного інституту

Положення про відділ практичного навчання та працевлаштування Одеського торговельно-економічного інституту

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ОТЕІ КНТЕУ

Положення про атестацiю науково-педагогiчних працiвникiв в ОТЕI КНТЕУ.

Положення про пiдвищення квалiфiкацii та стажування науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв КНТЕУ 2017

Положення про пiдвищення квалiфiкацii та стажування науково-педагогiчних працiвникiв ОТЕI КНТЕУ 2016

Положення про систему рейтинговоi оцiнки дiял ностi науково-педагогiчних працiвникiв в ОТЕI КНТЕУ

Положення про студентс ке самоврядування ОТЕI КНТЕУ

Положення про самостійну роботу студентів і аспірантів ОТЕІ КНТЕУ

План заходiв ОТЕI КНТЕУ iз  реалiзацii стратегii КНТЕУ на  2017-2030 рр.


Установчі документи

Виписка з ЄДР

Відомість з ЄДРПОУ

Довідка з ЄДРПОУ

Реєстрація земельної ділянки ОТЕІ КНТЕУ

Документи про право власності на нерухоме майно гуртожитку

Документи про право власності на нерухоме майно навчального корпусу

Ліцензія вищої освіти та додатки до неї

Положення про Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ


Порядок надання публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації Одеським торговельно-економічним інститутом КНТЕУ здійснюється у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Для оформлення інформаційного запиту

    письмово: 65070, м. Одеса, вул. 25 Чапаєвської дивізії, 6 (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

електронна пошта: oif_admin@ukr.net

факс 044-715-43-62

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Нормативно-правова база

Закон України “Про доступ до публічноі інформації”

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про захист персональних даних” 


Антикорупційні заходи


Положення про гуртожиток

Положення про студентський гуртожиток


Пожежна безпека та безпека життєдіяльності

Наказ 50 Про додаткові заходи пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в інституті

Наказ 53 Про проведення навчань працівників та студентів щодо дій у разі виникнення пожежі

Розпорядження № 12 Про додаткові заходи пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в гуртожитку ОТЕІ КНТЕУ

Технический отчет


Додаткова інформація

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями