ОС Бакалавр


Робоча програма Іноземна мова(Англійска) за професійним спрямуванням 1 курс

Робоча програма Іноземна мова(Англійска) за професійним спрямуванням 2 курс

Робоча програма Iнформаційні системи i технологii в облiку

Робоча програма Аналiз господарської дiяльностi

Робоча програма Аудит

Робоча програма Безпека життeдiяльностi

Робоча програма Бухгалтерський облiк в державному секторi

Робоча програма Бухгалтерський облiк у банках

Робоча програма Бухгалтерський облiк

Робоча програма Вища та прикладна математика

Робоча програма Економiка та фiнанси пiдприeмств

Робоча програма Економiчна теорiя

Робоча програма Економiчний аналiз

Робоча програма Звiтнiсть пiдприємства

Робоча програма Моделювання фiнансово-господарської дiялності пiдприємства

Робоча програма Облiк за видами єкономічної дiяльностi

Робоча програма Офiснi комп’ютерні  технологii

Робоча програма Податкова система

Робоча програма Правознавство

Програма практики №1 та методичні рекомендації до її виконання
Програма виробничої практика №2 та методичні рекомендації до її виконання

Робоча програма методичні рекомендації до написання курсових робіт

Робоча програма Статистика

Робоча програма Управлiнский облiк

Робоча програма Фiлософiя

Робоча програма Фiнанси, грошi та кредит

Робоча програма Фiнансовий облiк