Нова спеціальність ФІЛОЛОГІЯ


УВАГА!!!

Одеський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету!!!

ПРОПОНУЄ НОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Ми готуємо фахівців за спеціальністю 035 «Філологія»,

спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно) – перша англійська»

Підготовка висококваліфікованих філологів-перекладачів!!!
 
Фахівець із англійської мови, німецької мови і літератури,

філолог-перекладач(перекладач-референт,

перекладач-редактор,

перекладач економічної і науково-технічної літератури)

Термін підготовки: денна форма навчання – 4 роки.,

заочна форма навчання – 4.5 роки.

Перед нашими випускниками відкриваються неймовірні можливості та чудові перспективи у подальшому працевлаштуванні.

Ви зможете працювати усним перекладачем, перекладачем референтом, перекладачем науково-технічної літератури, перекладачем-редактором, перекладачем-консультантом у комерційних, транспортних, громадських, політичних організаціях, освітянських установах, в сфері державного управління, у підтримці інформаційних та культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер, у дипломатичному та консульському представництві в зарубіжних країнах, а також реалізуватися у сфері реклами, туризму, засобів масової інформації (рецензент, журналіст, редактор) тощо.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, більшість з яких кандидати наук, доценти, що пройшли стажування у зарубіжних вищих навчальних закладах.

Щодо навчальних дисциплін за цією спеціальністю, то студенти вивчають такі: Практичний курс першої іноземної мови, граматика, фонетика, іноземна мова за професійним спрямуванням (для економічних спеціальностей), історія мови, лінгвокраїнознавство, латинська мова, зарубіжна література, стилістика, лексикологія, усний переклад, переклад комерційної документації, міжкультурна комунікація, друга іноземна мова (німецька), офісні комп’ютерні технології. Теоретична підготовка доповнюється навчальною та виробничою практиками (в туристичних агенціях та на підприємствах).

Навчання проводиться за сучасними англомовними підручниками видавництва Oxford, Pearson, Cambridge з он-лайн компонентом My English lab.

Одночасно ви маєте можливість навчатися за програмою іншої спеціальності (економічною) та іншою формою навчання (денною /заочною), що забезпечить підвищення Вашої конкурентоспроможностіна ринку праці!

Ми ГАРАНТУЄМО високий рівень навчання і сучасні методики викладання. Ви зможете не лише досконало оволодіти іноземними мовами, але й опанувати сучасну спеціальність на високому професійному рівні, яка дозволить вам досягнути високого успіху в подальшій роботі та забезпечить європейський рівень життя!

Крім того, у нашому навчальному закладі студенти мають широкі можливості для розвитку та самореалізації. Зі студентами проводиться виховна робота, під час якої організуються різнопланові заходи, факультетські конкурси, вистави, екскурсії, фестивалі мов і культур, зустрічі з видатними перекладачами сучасності.

Усі бажаючі можуть зайнятися громадською діяльністю, реалізувати себе у студентському самоврядуванні, різноманітних гуртках та секціях за інтересами. В інституті є команди з футболу, волейболу, баскетболу, боксу, шахів тощо. Кафедрою проводяться тематичні зустрічі з представниками інших культур, святкування їх свят, концерти, в яких беруть участь наші студенти і представники зарубіжних країн, що знайомлять з культурою своєї країни.

Студентам надаються широкі можливості  для наукової роботи: щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції,  республіканські конкурси та предметні олімпіади. Найбільш успішні студенти отримують іменні стипендії Президента та Верховної Ради України.

Усі студенти забезпечуються місцем в гуртожитку, що розташований поряд з учбовим корпусом.

Запрошуємо всіх бажаючих !!!

Ми чекаємо саме ВАС!!!Адреса: вул. Інглезі, 6, м. Одеса, Україна 65