НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «Філологія»


НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Ми готуємо фахівців за спеціальністю 035

«Філологія»

спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно) – перша англійська»

Підготовка висококваліфікованих філологів-перекладачів економічної і науково-технічної літератури !!!

ДЕННА І ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ

WELCOME

to Odesa Trade and Economic Institute of

Kyiv National Trade and Economic University!

Отримати консультацію Ви можете:

Приймальна комісія +38 048 793-21-14, (094) 863-21-14

Адреса: вул. Інглезі, 6, м. Одеса, Україна 65070

www.otei.odessa.ua

E-mail: oif_admin@ukr.net

Facebоok:www.facebook.com/otei.odessa.ua/