Накази 2018 р.


Наказ №111  про зарахування на навчання на 1 курс денної форми ОС Магістр за спеціальностями за кошти фізичних осіб

Наказ №109 про зарахування на навчання на перший курс на базі ПЗСО за кошти фізичних осіб спеціальність 035 філологія

Наказ №108 про зарахування начання на 1 курс денної та заочної форм на базі ПЗСО за кошти фізичних осіб

Наказ №107 про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми за кошти фізичних осіб за скороченим терміном

Наказ №106 про зарахування на навчання на 1 курс денної форми за кошти фізичних осіб за скороченим терміном

Наказ  №105 про зарахування на навчання на 1 курс денної форми за державним замовленням за скороченим терміном навчання

Наказ  №104 про зарахування на навчання на 1 курс денної форми за державним замовленням

Наказ №103 про рекомендації до зарахування осіб , які вступають ОС Магістр на базі ОС Бакалавр

Наказ №102 Про рекомендації до зарахування осіб, які вступають на навчання на ОС Бакалавр на базі ОС Молодший спеціаліст

Наказ-№100 Про рекомендації до зарахування осіб, які вступають на навчання на ОС Бакалавр на базі  повної загальної середньої освіти

Наказ №93 Про допуск до складання вступних випробувань ОС Магістр

Наказ №97 Про допуск до складання вступних випробувань ОС Бакалавр (на основі ОКР Молодший спеціаліст)

Наказ №98 від 26.07.2018 Про допуск вступників, які виявили бажання навчатися на ОР «Бакалавр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 035 «Філологія» та 051 «Економіка» на денну форму навчання та за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти, до участі в конкурсі