Міжвузівська студентська науково-практична конференція


Звіт про проведення

Міжвузівської студентської науково-практичної конференції

з іноземних мов “Dialogue of cultures:

the way to mutual understanding

(проведена у рамках Всеукраїнського Фестивалю науки)

25 квітня 2018 року кафедрою іноземних мов Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ і цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ було проведено студентську науково-практичну конференцію за темою “Dialogue of cultures: the way to mutual understanding”. У конференції взяли участь 45 студентів I-IV курсів Одеського фінансово-економічного коледжу, Одеського торговельно-економічного інституту і 15 студентів Національного університету «Одеська юридична академія», Одеського національного морського університету, Одеського єврейського університету.

Тематичними напрямами роботи конференції були:

Секція 1. Cross-cultural business communication

Секція 2. Cultural differences in business communication and the ways to overcome them

Секція 3. Challenges of the globalization process and their influence on national cultures

Секція 4. Smart-technologies in Ukraine and in the world, their role in uniting business communities

Пленарне засідання відкрила завідувач кафедри іноземних мов-професор С.В.Боднар, яка привітала учасників конференції; наголосила на необхідності посиленого вивчення іноземних мов у зв’язку з інтеграцією вітчизняної освіти до європейського та світового освітнього простору, що потребує володіння іноземними мовами на якісно новому рівні з урахуванням вимог сучасного глобалізованого та інформаційно-технологічного суспільства; повідомила про мету конференції, яка передбачала сформувати в студентів уявлення щодо особливостей ведення бізнесу в різних культурах, проведення ділових перемовин в різних країнах світу, користування адекватними невербальними засобами комунікації при спілкуванні з зарубіжними партнерами, оволодіння мовленнєвим етикетом, формування міжкультурної компетентності майбутніх економістів у контексті європейських інтеграційних процесів.

Після виступу завідувача кафедри слово було надано старшому викладачу кафедри іноземних мов І.Ю.Стрельникової, яка привітала всіх учасників конференції та наголосила на перспективах, що відкриваються перед випускниками вишів України, які володіють іноземними мовами.

Ведучими конференції були студенти 3 курсу Кожин Дмитро (гр. ОА-2015) та Заборська Марина (гр. ОА-2015), які оголошували назви секцій, учасників конференції та назви докладів.

Доповіді, підготовлені студентами, були інформативними, актуальними, пізнавальними і цікавими для усіх учасників та гостей конференції. У зв’язку з цим серед слухачів велося жваве обговорення актуальних питань протягом усього періоду роботи конференції.

За результатами матеріалів конференції планується видання збірнику тез студентських робіт, як свідоцтво наукової активності майбутніх фахівців. Електронний варіант збірнику буде доступний на сайті інституту.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Щиро дякуємо за участь усім учасникам конференції! Бажаємо успіхів!

З повагою, організатори конференції (кафедра іноземних мов)