Міжвузівська студентська науково-практична конференція з іноземної мови


ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

міжвузівської студентської науково-практичної конференції з іноземної мови

«PROBLEMS OF YOUTH’S SELF-REALIZATION

WITHIN THE PROCESS OF GLOBALIZATION»

(Проблеми самореалізації молоді в умовах глобалізації)

Програма конференції

15 квітня 2019 року кафедрою іноземних мов Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ і цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ було проведено студентську науково-практичну конференцію за темою “Проблеми самореалізації молоді в умовах глобалізації”. У конференції взяли участь студенти I-IV курсів.

Тематичними напрямами роботи конференції були:

1. Success and achievements of young people in business community.

2. Multicultural education in the conditions of globalization.

3. The impact of globalization on “brain drain” in developing countries

4. Co-working phenomenon that brings young people together.

5. The era of hub economy and the young people’s opportunities in it.

Захід розпочався з вступного слова голови організаційного комітету д.е.н., професора, директора Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ Квача Ярослава Петровича, який привітав студентів та наголосив на необхідності посиленого вивчення іноземних мов у зв’язку з інтеграцією вітчизняної освіти до європейського та світового освітнього простору, що потребує володіння іноземними мовами на якісно новому рівні з урахуванням вимог сучасного глобалізованого та інформаційно-технологічного суспільства.

Пленарне засідання відкрила зав. кафедри іноземних мов-професор С.В.Боднар, яка привітала учасників конференції та повідомила про мету конференції, що передбачала формування ціннісних орієнтацій молодої людини на початку ХХІ століття; формування в студентів уявлень щодо понять «успіх», «успішність», «успішна людина», «самореалізація» стосовно навчання, заробітку, роботи, кар’єри; оволодіння мовленнєвим етикетом, формування міжкультурної компетентності майбутніх економістів у контексті європейських інтеграційних процесів.

Доповіді, підготовлені студентами, були інформативними, актуальними, пізнавальними і цікавими для усіх учасників та гостей конференції. У зв’язку з цим серед слухачів велося жваве обговорення актуальних питань протягом усього періоду роботи конференції.

Найкращими презентаційними виступами стали наступні:

Бурукова Марія, студентка I курсу, 12 гр., ОФЕК КНТЕУ – “Digital Ukrainian startups in the world business arena”;

Кисса Марія, студентка ІІ курсу, ОА-2217 гр., ОТЕІ КНТЕУ – “Success and achievement of young entrepreneur Mark Zuckerberg in business community;

Щавльова Марія, Кисса Анастасія, студентки I курсу, МТ-0118 гр., ОТЕІ КНТЕУ – “Hubs as educational, creative and co-working centers”;

Смирнов Олександр, студент групи ФК-6318 гр., ОТЕІ КНТЕУ – “Hypercompetition at international labour market”;

Ісенко Марія, студентка III курсу, 31 гр., ОФЕК КНТЕУ – “Green Economy Hubs”;

Палиця Артем, студент IІ курсу, 21 гр., ОФЕК КНТЕУ – “Successful young entrepreneurs of Ukraine”;

Кандиба Аліна, Молодов Владислав, студенти ІІІ курсу, ФК-6218 гр., ОТЕІ КНТЕУ – “Successful young people in business community”.

Попаз Ангеліна, студентка І курсу, ОА-2318 гр., ОТЕІ КНТЕУ – “Problems of youth’s self-realization within the process of globalization”.

За результатами матеріалів конференції планується видання збірнику тез студентських робіт, як свідоцтво наукової активності майбутніх фахівців. Електронний варіант збірнику буде доступний на сайті інституту.

Щиро дякуємо за участь усім учасникам конференції! Бажаємо успіхів!

З повагою організатори конференції (кафедра іноземних мов)