Круглий стіл з іноземної мови


Круглий стіл з іноземної мови

за темою: «Міжнародний діловий етикет – звичаї та культура вусьому світі».

Викладачами кафедри іноземної мови(к.пед.н. Мушинскьою Н.С., ст.викл. Стрельніковою І.Ю., к.пед.н. Глушко Т.В.) 06 листопада 2019 року було організовано круглий стіл для студентів третього курсу Одеського торговельно-економічного інституту за темою: «Міжнародний діловий етикет – звичаї та культура в усьому світі». Заняття було побудовано в ігровій формі з різноманітними завданнями і вправами. Студенти підготували пізнавальні презентації з матеріалом про культурні особливості різних країн. Усі учасники активно приймали участь у дискусії за темою, а також у фінальній вікторині. Завдяки інтерактивним методам навчання на занятті студенти ОТЕІ КНТЕУ мали можливість підвищити рівень усного іншо мовного мовлення та мотивацію до вивчення англійської мови, розширити власний культурний світогляд, активізувати пошукові здібності, розвинути творче мислення та навички групової самоорганізації.

Не менш цікавою та важливою була доповідь доцента кафедри іноземних мов, к.пед.н. Мушинської Н.С. про результати участі викладачів Одеського торговельно-економічного інститут КНТЕУ в програмі Еразмус+ «Академічна мобільність» в Люблянській бізнес школі в м. Любляна (Словенія) та оголошення умов конкурсу для студентів ОТЕІ, які бажають взяти участь у програмі Еразмус+ та отримати міжнародний досвід навчання.