Засідання НМР 25.01.2018 р.


25 січня 2018 року відбулося  планове засідання Науково-методичної ради інституту, на якому розглядалися питання реалізації Системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, результати зимової екзаменаційної сесії; затвердження робочих навчальних програм з дисциплін, які викладаються у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.; підведення підсумків виконання плану підвищення кваліфікації (стажування) за 2017 р.; затвердження заходів щодо підготовки до акредитації освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017-2018 н.р. На засіданні були розглянуті та затверджені методичні рекомендації щодо організації та захисту  випускної кваліфікаційної роботи  здобувачами вищої освіти.