Засідання Вченої Ради ОТЕІ КНТЕУ


3 квітня 2018 року відбулося засідання вченої ради ОТЕІ КНТЕУ.

Згідно з порядком денним, на засіданні вченої ради розглядалися такі питання і прийнято рішення:

 

1.                 Про стан роботи органів студентського самоврядування в контексті вимог Закону України «Про вищу освіту». Прийнято рішення.

 

2.                 Про стан роботи кафедр з підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу.. Прийнято рішення.
3.                 Затвердження кошторису органів студентського самоврядування. Прийнято рішення.

Кошторис затверджено.

4.                 Затвердження Положення про відділ міжнародних зв’язків. Прийнято рішення.

Положення затверджено.

5.                 Затвердження Положення про комплексну контрольну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Прийнято рішення.

Положення затверджено.

6.                 Про внесення змін до освітньої програми спеціальності 242 «Туризм». Прийнято рішення.

 

7.                 Про внесення змін до Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти. Прийнято рішення.