ДІЛОВА ГРА ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ


ДІЛОВА ГРА ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

13 жовтня 2020 року завідувачкою кафедри іноземних мов і гуманітарних дисциплін С.В.Боднар було організовано ділову професійну гру за темою: «Company history. Work organization and responsibilities» (Структура компанії. Організація роботи та обов’язки робітників) для студентів групи ФК 6520 Одеського торговельно-економічного інституту. Заняття було побудовано в ігровій формі в форматі кейс методу. На занятті відбувалося занурення студентів в проблемну ситуацію, яка є характерною для їх майбутньої професійної діяльності, і яка була подана іноземною мовою. (International drinks company “You Juice” needs a dynamic new Sales and Marketing Director to build its Latin American sales. The members of the interviewing team are interviewing and discussing the candidates for this position).

Такий вид діяльності дозволив студентам одночасно покращити іншомовні мовленнєві вміння, активізувати пошукові здібності, розвинути творче мислення та навички групової самоорганізації і сформувати навички ведення дискусії, захисту своєї позиції, лідерські якості. Студенти підготували цікаві рольові презентації, з якими виступили перед аудиторією, і взяли участь в обговоренні проблеми. 

Завдяки інтерактивним методам навчання на занятті студенти ОТЕІ КНТЕУ мали можливість підвищити рівень усного іншомовного мовлення та мотивацію до вивчення англійської мови, розширити власний культурний світогляд.