Вузівська науково-практична конференція


З ініціативи кафедри обліку і оподаткування Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 05 червня 2019 року відбулась вузівська науково-практична конференція «Сучасні важелі щодо необхідності злиття знань та практичних навичок з обліку, оподаткування та аналізу на рівні суб’єктів господарювання».

Умови розвитку економіки України характеризуються процесами реформування різних установ та організацій країни. Це стосується і технології виробництва, запровадження інновацій, проблем енергозбереження, розвитку малого та середнього бізнесу, змін в оподаткуванні та інше. Такі зміни повинні торкнутися і підходів до вивчення та застосування на практиці бухгалтерського обліку.

В конференції прийняли участь та виступили з яскравими доповідями студенти ІV-го курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», що поділилися досвідом та практичними знаннями, що були здобуті в результаті проходження виробничої практики.

Студентами були підняті актуальні питання в області обліку, оподаткування та аналізу на прикладі підприємств міста Одеси.

Щиро дякуємо всім учасникам за цікаві виступи та участь у дискусії!

До наступної зустрічі на наукових заходах ОТЕІ КНТЕУ!